Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2015

Μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα: "Το μουσείο πάει περίπατο στην τάξη" - Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδος

Οι μαθητές/-τριες και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας σε συνεργασία με τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές και τις/τους συνοδούς καθηγήτριες/-τες και εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου Μουσειοπαιδαγωγικής του Τμήματος Διοίκησης, Οικονομίας, Επικοινωνίας, Πολιτιστικών & Τουριστικών Μονάδων, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας-Παράρτημα Πύργου, υλοποίησαν σήμερα ένα μουσειοπαιδαγωγικό πρόγραμμα προσαρμοσμένο στους μαθητέες-τριες του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας με τίτλο “Το μουσείο πάει περίπατο στην τάξη”.
Το θέμα του προγράμματος ήταν η δημιουργία μιας εικονικής συλλογής, καθώς και ενός εικονικού αρχαιολογικού μουσείου, με πρότυπα τα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου του Πύργου Ηλείας. Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου, χωρισμένοι σε ομάδες, με την καθοδήγηση των γεμάτων διάθεση σπουδαστριών/-στών, πραγματοποίησαν προγραμματισμένες δράσεις, εκφράζοντας όλη τη δημιουργικότητά τους μέσα από θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων, ζωγραφική και εικαστικές κατασκευές.
Το πρόγραμμα είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών απέναντι στα εκθέματα του μουσείου, την εξοικείωσή τους με τις έννοιες "μουσείο, συλλογή, εκθέματα, αρχαιολόγος, προθήκη, ανασκαφή", καθώς και την ενίσχυση της κριτικής σκέψης τους. Επίσης, πρόσφερε πρακτική άσκηση, βιωματικές εμπειρίες και ανατροφοδότηση στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές σχετικά με τις σπουδές τους στο αντικείμενο της μουσειοπαιδαγωγικής και ενίσχυσε με ιδέες και τεχνκές τις/τους εκπαιδευτικούς του σχολείου. Παράλληλα, προώθησε τη συνεργασία των φορέων πρωτοβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, συνδέοντας τη θεωρητική επιστημονική γνώση με την εφαρμογή της στη σχολική τάξη.


 Ευχαριστούμε θερμά τις φοιτήτριες, τους φοιτητές, τη συντονίστρια καθηγήτρια και τις/τους συνοδούς καθηγητές/εκπαιδευτικούς του Εργαστηρίου Μουσειοπαιδαγωγικής για τις πλούσιες εμπειρίες και γνώσεις που πρόσφεραν στους μαθητές/-τριες  και εκπαιδευτικούς του σχολείου μας.