Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Επικοινωνία με σχολεία ανά τον κόσμο - Mystery Skype

Αποσπάσματα από τις συνεδρίες μέσω του διαδικτυακού παιχνιδιού Mystery Skype, που υλοποιήθηκαν κατά το σχ. έτος 2016-2017.

Η πρώτη και μία από τις ωραιότερες επικοινωνίες μας έγινε με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας και τον δάσκαλο κ. Σουδία Γιάννη. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη δράση στον σύνδεσμο του 8ου Δ. Σχ. Νάουσας.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, να επικοινωνήσουν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, να ανακαλύψουν τη γεωγραφική θέση τους, να γνωρίσουν πολιτιστικά στοιχεία αυτών των περιοχών και να παρουσιάσουν τις τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, συνήθειες, έθιμα, ιστορία κ.α.,

(Επιλογή πάνω στα σύμβολα για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες)

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 2012-2017

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα 5 τελευταία έτη από το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας.

(Επιλέγοντας έναν προορισμό προβάλονται τις φωτογραφίες από την επίσκεψη.)