Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013

ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό Αρκαδίας με δωρεάν συμμετοχή


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό.

Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες


Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.     Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών
Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.

Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
·         Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
·         Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
·         Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
·         Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
·         Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
·         Θέματα διατροφής
·         Σημασία της σωματικής άσκησης
·         Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
·         Σεξουαλική Αγωγή
·         Τρίτη ηλικία και οικογένεια
·         Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
·         Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
·         Επαγγελματικός Προσανατολισμός
·         Κατανάλωση και Διαφήμιση
·         Οικογενειακός Προϋπολογισμός
·         Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
·         Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
·         Προώθηση της ισότητας των φύλων
·         Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
·         Συνεργασία γονέων-μεταναστών
·         Ψυχολογική Υποστήριξη
·         Αγωγή Υγείας
·         Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
·         Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων

Παρασκευή Παρνασσά (Ψυχολόγος)
Τηλ. 693 6092022
E-mail: pparnassa@yahoo.gr 

Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2013

Ενημερωτικό Σημείωμα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ


Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Βυτίνας, σε συνεδρίασή του ομόφωνα αποφάσισε τη σύγκλιση έκτακτης γενικής συνέλευσης με τα παρακάτω θέματα:
1.  Οικονομικός απολογισμός του έργου του Δ.Σ. που εκλέχθηκε στην αρχή της σχολικής χρονιάς.
2.   Ενημέρωση των μελών του Συλλόγου για την αποχώρηση τριών τακτικών μελών του Δ.Σ. καθώς και τους λόγους της αποχώρησής τους.
3.     Διενέργεια εκλογών.

Η συνέλευση θα γίνει στην αίθουσα εκδηλώσεων Ομ. Σταθόπουλου την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 4.00 μ.μ. Είναι απαραίτητη η συμμετοχή όλων.

Υλικό Συλλόγου Φίλων Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων

Ύστερα από τη δική σας ανταπόκριση με την αγορά των φακέλων υλικού της δουλειάς των μελών του Συλλόγου Φίλων Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Κεντρικής Μακεδονίας, καταφέραμε και συγκεντρώσαμε το ποσό των 130€ και το καταθέτουμε για την οικονομική ενίσχυση του συλλόγου.


«Η ηθική και υλική ενίσχυση των ατόμων που στερούνται την αρτιμέλεια και την υγεία, είναι δείγμα έμπρακτης κοινωνικής ευαισθησίας, ανθρωπιάς και υψηλού επιπέδου μιας κοινωνίας.
Ο Σύλλογος Φίλων Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Κεντρικής Μακεδονίας δημιουργήθηκε από ανθρώπους που γνωρίζουν τα προβλήματα των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες - προβλήματα κινητικότητας, ανισότιμη αντιμετώπιση και υποτιμητική συμπεριφορά, όπου θεωρείται μορφή ρατσισμού και κύριο παράγοντα ψυχολογικών τους προβλημάτων. […]
Σκοπός μας είναι να βρισκόμαστε κοντά τους, να αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα, τις ανησυχίες τους, να μπορούμε να τους στηρίξουμε ψυχολογικά, ηθικά και υλικά όπως και όσο μπορούμε είτε ατομικά είτε συνολικά όπου μας ζητηθεί και κρίνουμε απαραίτητη τη συμβολή μας ούτως ώστε να αισθάνονται οι ίδιοι αισιόδοξοι, δημιουργικοί και ενεργοί πολίτες.
Το δικαίωμα της ισοτιμίας των ανθρώπων αυτών είναι υποχρέωση της πολιτείας μα και όλων μας για να τους εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή.»

Με τιμή για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος,
Παυλόπουλος Απόστολος

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αγαπητοί γονείς,

Ο Σύλλογος Φίλων Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Κεντρικής Μακεδονίας – Βετσοπούλου 90, Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ζητώντας φέτος όπως και πέρυσι τη βοήθεια και την υποστήριξή μας στο πολύ σημαντικό έργο του, έστειλε στο σχολείο μας  για κάθε μαθητή ένα πακέτο χρήσιμων εκπαιδευτικών υλικών (βιβλία-χειροτεχνίες, χάρτες) της εκπαιδευτικής βαθμίδας που ακολουθεί, αξίας 10€, με την προοπτική να αγοραστεί από τους μαθητές που το επιθυμούν. Στα παιδιά παρουσιάστηκε το υλικό από τους εκπαιδευτικούς.
Παρακαλούμε, ενημερώστε το σχολείο μέσω του παιδιού σας μέχρι την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου αν επιθυμείτε να αγοράσετε αυτό το φάκελο υλικού, πριν επιστραφεί.

Ο Σύλλογος Διδασκόντων

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

Απολύμανση σχολικών χώρων

Πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες απολύμανση των χώρων του σχολείου, με ευθύνη της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου. Το σχολείο θα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους μαθητές για τα πρώτα μαθήματα του 2013.