Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Από το πρόγραμμά μας "Όλα τα παιδιά του κόσμου χρειάζονται δασκάλους"

"Μια δασκάλα για τη Τζενέμπα"
από τους μαθητές του σχολείου μας