Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Άσκηση ετοιμότητας για σεισμό

Πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας την Τετάρτη 3 Απριλίου απρογραμμάτιστη άσκηση ετοιμότητας για την αντιμετώπιση σεισμικού συμβάντος, ύστερα από εντολή της υπηρεσίας μας. Παρά τη βροχή, τέθηκε σε εφαρμογή το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας και Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου).