Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2017

Μουσικό αφιέρωμα μαθητών/-τριών του Δημ. Σχ. Βυτίνας

Απόσπασμα από τη σχολική εορτή - Μαθητές/-τριες Α΄ και Β΄ τάξεων