Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Βιβλίο Γεωγραφίας Ε τάξης: "Είσαι μαθητής του Δημοτικού Σχολείου Βυτίνας..."

Απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο του μαθήματος της Γεωγραφίας για την Ε΄ τάξη του Δημοτικού, σελίδα 11.