Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Εκπαιδευτικές επισκέψεις 2012-2017

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τα 5 τελευταία έτη από το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας.

(Επιλέγοντας έναν προορισμό προβάλονται τις φωτογραφίες από την επίσκεψη.)