Τρίτη, 4 Ιουλίου 2017

Επικοινωνία με σχολεία ανά τον κόσμο - Mystery Skype

Αποσπάσματα από τις συνεδρίες μέσω του διαδικτυακού παιχνιδιού Mystery Skype, που υλοποιήθηκαν κατά το σχ. έτος 2016-2017.

Η πρώτη και μία από τις ωραιότερες επικοινωνίες μας έγινε με το 8ο Δημοτικό Σχολείο Νάουσας και τον δάσκαλο κ. Σουδία Γιάννη. Περισσότερα για τη συγκεκριμένη δράση στον σύνδεσμο του 8ου Δ. Σχ. Νάουσας.

Στη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν μαθητές και μαθήτριες από σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, να επικοινωνήσουν στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα, να ανακαλύψουν τη γεωγραφική θέση τους, να γνωρίσουν πολιτιστικά στοιχεία αυτών των περιοχών και να παρουσιάσουν τις τοπικές πολιτιστικές δραστηριότητες, συνήθειες, έθιμα, ιστορία κ.α.,

(Επιλογή πάνω στα σύμβολα για περισσότερες πληροφορίες και φωτογραφίες)