Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Δράση "+δημιουργώ"

  Μέσω του προγράμματος «ημιουργώ» επιδιώκεται τόσο η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβισμού, όσο και η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και η αξίας της ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.
   Η δράση σχεδιάστηκε και προωθήθηκε από το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, που λειτουργεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και υλοποιήθηκε από τους μαθητές του σχολείου μας.


Έργα των μαθητών του Σχολείου μας: