Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ


Αγαπητοί γονείς
Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας δεν θα λειτουργήσει την Τετάρτη 29 Μαΐου 2013 προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν να απουσιάσουν για να ασκήσουν το συνδικαλιστικό τους δικαίωμα της συμμετοχής στην τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους.
Ο Διευθυντής του Σχολείου