Παρασκευή, 31 Μαΐου 2013

Εγγραφές μαθητών για το σχ. έτος 2013-2014


  Οι εγγραφές των μαθητών για την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2013-2014 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 21 Ιουνίου 2013.

  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης.

β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης.

δ. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης.

ε. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών).

στ. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.