Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 2012-2017

Στον παρακάτω χάρτη περιγράφονται όλοι οι προορισμοί τους οποίους έχει επιλέξει να επισκεφθεί το σχολείο τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του.

(*Επιλογή των προορισμών για περισσότερες πληροφορίες και εικόνες)