Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

Ολοήμερο Τμήμα 2016-2017

Εγκύκλιος προγραμματισμού λειτουργίας ολοήμερου τμήματος για το σχ. έτος  2016-2017:
http://minedu.gov.gr