Τρίτη, 27 Μαΐου 2014

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

Αλλαγές σε ότι ίσχυε για τα Ατομικά δελτία Υγείας Μαθητών.

Συνοπτικά:
- Καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής, οφθαλμολογικής εξέτασης).

- Έχει ισχύ για 3 σχολικά έτη για το Δημοτικό και  ισχύει για όλη τη διάρκεια φοίτησης των μαθητών στο Νηπιαγωγείο.

- Κατατίθεται ως δικαιολογητικό εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και στη Α΄ τάξη του Δημοτικού, όπως και στην έναρξη φοίτησης στην  Δ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου.

-Το Α.Δ.Υ.Μ. κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο ως το τέλος Σεπτεμβρίου.


Μπορείτε να δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Μπορείτε να προμηθευτείτε το Α.Δ.Υ.Μ. εδώ.