Δευτέρα, 18 Φεβρουαρίου 2013

Διαχείριση Σεισμικών και άλλων κινδύνων

Επισκεφθείτε την καρτέλα "Διαχείριση κρίσεων" και ενημερωθείτε για τις ενέργειες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών στο σχολείο.