Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βυτίνας

Ιστορικά στοιχεία
  Η Βιβλιοθήκη της Βυτίνας ακολούθησε την τύχη του κρυφού Σχολειού που λειτουργούσε στη Μονή Κερνίτσας από το 1680 μέχρις ότου μεταφέρθηκε στο Ελληνικό Σχολείο. Ο πρώτος Ιδρυτής της Δημόστας Βιβλιοθήκης Βυτίνας ήταν ο Ιερομόναχος Άνθιμος Παπαρρηγόπουλος το 1808 Συνιδρυτές τον υπήρξαν οι αδελφοί Βασίλειος και Κων/νος Οικονομίδης οι οποίοι δώρισαν τους πρώτους 50 τόμους. Ο Παναγιώτης Ταγκόπουλος με προσφορά 82 τόμων, ο δάσκαλος της σχολής Βυτίνας Γ. Τσαφαρόπουλος που δώρησε ολόκληρη τη Βιβλιοθήκη του 181 τόμους και ο Παναγιώτης Παπαζαφειρόπουλος λαογράφος και Σχολάρχης της Σχολής Βυτίνας 90 τόμους. Έτσι άρχισε πρίν από την επανάσταση του 1821 η λειτουργία της Βιβλιοθήκης η οποία αποτελούσε πηγή φωτός για τους υπόδουλους προγόνους μας.
  Από το Ελληνικό Σχολείο η Βιβλιοθήκη μεταφέρθηκε στο παλιό Γραφείο της Κοινότητας μέχρι και την κατοχή. Κατά την κατοχή έπαθε την μεγαλύτερη καταστροφή, διότι τα βιβλία της διασκορπίστηκαν ανεύθυνα σε διάφορα μέρη του χωριού για λόγους ασφαλείας από τις Αρχές Κατοχής.
  Μετά την απελευθέρωση όταν συγκεντρώθηκαν πάλι τα βιβλία φάνηκε το μέγεθος του σφάλματος. Μετά την ανέγερση του Πανταζοπουλείου Πνευματικού Κέντρου στεγάσθηκε εκεί σε χώρο όμως μικρό και όχι κατάλληλο για την σωστή λειτουργία της. Από το 1987 στεγάζεται σε κτίριο που έχει αναπαλαιωθεί με δαπάνες του συλλόγου Απανταχού Βυτιναίων και φίλων της Βυτίνας και είναι δωρεά του Παπαζαφειρόπουλου Παναγιώτη και Αικατερίνης στην τότε Κοινότητα Βυτίνας για να χρησιμεύσει ως πνευματικό κέντρο. Από το 1954 υπάγεται στο Δημόσιο και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ώρες Δανεισμού και Αναγνωστηρίου
Δευτέρα 10πμ. - 2μμ.
Τρίτη  10πμ.- 2μμ.και4μμ. - 8μμ.
Τετάρτη  10πμ.- 2μμ. και 4μμ.-8μμ.
Πέμπτη  10πμ.- 2μμ.
Παρασκευή 10πμ.-2μμκαι 4μμ.- 8μμ
Σάββατο 10πμ.- 2μμ.
http://www.libver.gr:4556/