Β΄ τάξη

Επιλεγμένες δραστηριότητες και quiz για τη Β΄ δημοτικού.
Από τη σελίδα atheo.gr, stintaxi.com κα.ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Τα ευρώ €
 - quiz 1
 - quiz 2 

Βρίσκω το μισό
 Link

 Επαναληπτικά:
- Ενότητα 1: κεφ 1-8
- Ενότητα 2: κεφ 9-15
- Ενότητα 3: κεφ 16-23 
- Ενότητα4: κεφ 24-28


ΓΛΩΣΣΑ
Ουσιαστικά, Επίθετα, συνώνυμα-αντίθετα -παρομοιώσεις  
Το ρήμα "είμαι"
Σημεία στίξης


Ουσιαστικά:
- Quiz 1
Quiz 2
- Quiz 3
- Ορθογραφία Ουσιαστικών