Υλικό μαθητών

Υλικό για μαθητές 2017-18


Ε-ΣΤ τάξεις
Quiz Φυσικής ενότητας 1ης: Υλικά Σώματα


Quiz Γεωγραφίας:
- Επαναληπτικά- Για εξάσκηση:Γ-Δ τάξεις
Χάρτης  μυθολογία Γ΄ Δημοτικού
Ο χάρτης φτιάχτηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γ΄ και Δ΄ τάξεων.