Προγράμματα

Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν κατά το σχολικό έτος 2013-2014.

"Τι σε «μέλι» εσένανε"
  Περιβαλλοντικό πρόγραμμα για τους μαθητές των τάξεων Α΄-Β΄ και Γ΄-Δ΄ που δημιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του Σχολείου και έχει υποβληθεί στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων.
Για την υλοποίησή του το Σχολείο συμμετέχει στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο συνεργαζόμενων Σχολείων με τίτλο "Μέλισσας έργα, ανθρώπων αγαθά",  που συντονίζει το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρναίας.
  Επιπλέον, το Σχολείο συμμετέχει στο σχετικό με το θέμα πρόγραμμα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καστρίου "Συνέντευξη με μια μέλισσα", το οποίο θα υλοποιηθεί με δια ζώσης εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο ΚΠΕ.

"Ο πλούτος του φυσικού περιβάλλοντος και οι ανθρώπινες σχέσεις"
  Πρόγραμμα που αφορά τους μαθητές της Δ΄ τάξης και στόχο έχει τη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθητών του τμήματος μέσα από συνεργαστικές δραστηριότητες που αφορούν το περιβάλλον. Το πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί από εκπαιδευτικούς του σχολείου και έχει υποβληθεί στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων.


"Τα παιδία παίζει – Η ιστορία των παιχνιδιών"
  Πολιτιστικό πρόγραμμα για τους μαθητές των Ε΄-ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου με περιεχόμενο που αφορά παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά, που εξετάζονται διαχρονικά. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από εκπαιδευτικούς του σχολείου και έχει υποβληθεί στον Υπεύθυνο Σχολικών Δραστηριοτήτων.


"Αστέρι της Ευχής"
  Το "Αστέρι της Ευχής" είναι ένα πρόγραμμα του Make-A-Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), το οποίο εδώ και 14 χρόνια τόσο με το κοινωνικό μήνυμα αγάπης που στέλνει, όσο και με τον εκπαιδευτικό του χαρακτήρα, προάγει την έννοια του εθελοντισμού και διδάσκει την αξία και τη χαρά της προσφοράς προς όλα εκείνα τα παιδιά που δοκιμάζονται.
 Το πρόγραμμα ξεκίνησε κατά τις εορταστικές Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Σχολείου και ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο.
Περισσότερα εδω."Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών"
  Πρόγραμμα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF με σκοπό την απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών αλληλεγγύης για τα παιδιά όλου του κόσμου.
  Στόχος του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών για τα προβλήματα των συνομήλικών τους στον κόσμο, η προώθηση της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού και η ενίσχυση του έργου της UNICEF.
 

"Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για το Χαμόγελο του Παιδιού"
Με αφορμή τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Σχολείου.
Περισσότερα εδώ.
 Δράση "+δημιουργώ"
Πρόγραμμα του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.
Μέσω του προγράμματος επιδιώκεται τόσο η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα βίας και εκφοβισμού, όσο και η ανάδειξη θετικών προτύπων συμπεριφοράς, καθώς και η αξίας της ανάπτυξης σχέσεων που στηρίζονται στο σεβασμό, την κατανόηση και την αποδοχή.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε την εβδομάδα 10-14 Φεβρουαρίου 2014.
Περισσότερα εδώ