ΣΤ τάξη

Η σελίδα περιέχει υποστηρικτικό υλικό για τους μαθητές των Ε-ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου.


Επανάληψη
Τα παρακάτω quiz χρησιμοποιούνται για επανάληψη.
Δεν βαθμολογούνται.ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
    - Ενότητα Α Quiz
    - Τα μεγαλύτερα ποτάμια της γης - Quiz
    - Οι μεγαλύτερες λίμνες της γης - Quiz
    - Ταξίδι στην Ευρώπη - Παιχνίδ
    - Χώρες και πρωτεύουσες της Ευρώπης
       Ηλεκτρονικά τεστ και quizes Μαθαίνω, κράτη1, κράτη2, κράτη3, πρωτεύουσεςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
    - Επαναληπτικό 3ης Ενότητας - link


ΓΛΩΣΣΑ
    - Σύνδεσμοι
    - Αντωνυμίες link1link2, link3
    - Ευθύς και πλάγιος λόγος
    - Παρομοιώσεις - μεταφορές
    - Αρχικοί χρόνοι
    - Κύριες και δευτερεύουσες
    - Είδη προτάσεων link1, link2, link3, link4, link5  
    - Συντακτική αναγνώριση link1, (περιέχει πολλές ασκήσεις πατώντας "Επόμενη άσκηση" κάτω κάτω)
    - Ορθογραφία link1, link 2, link3, link4, link5,